Καζίνο στο ίντερνετ

Καζίνο στο ίντερνετ

Ευρωπαϊκά καζίνο στο ίντερνετ

ΠΙΣΩ

Τα χειρότερα καζίνο στο ίντερνετ

Το καζίνο Bet365 Ευρωπαϊκό καζίνο στο ίντερνετ

Το καζίνο Euro Ευρωπαϊκό καζίνο στο ίντερνετ

Ελληνικά καζίνο στο ίντερνετ

Ευρωπαϊκά καζίνο στο ίντερνετ

Κατάλογος με τα Ευρωπαϊκά καζίνο στο ίντερνετ

Τα καζίνο στο ίντερνετ ήταν πάντα μια περίεργη υπόθεση όσο αφορά την αδειοδότηση τους. Αυτό το πρόβλημα υπήρξε πολύ έντονο στο παρελθόν καθώς το ίντερνετ και οι εφαρμογές του πάντα προπορεύονται των επιμέρους εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Έτσι πολύ γρήγορα από τις σκοτεινές αδειοδοτήσεις των καζίνο στο ίντερνετ από εξωτικούς προορισμούς, μέσω εταιρειών με αμφίβολη ταυτότητα, σήμερα τα περισσότερα αξιόλογα καζίνο είναι Ευρωπαϊκά, αδειοφοτημένα από αρχές και φορείς της Ευρωπαικής Ένωσης.

Ειδικά όσο αφορά τα καζίνο στο ίντερνετ στις μέρες μας την δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, στους κόλπους της Ευρωπαικής Ένωσης, έχουμε. Την μεγάλη βρετανία να έχει το καλύτερο καθεστώς καθώς φρόντισε πολύ νωρίς να θέσει όρους και κανόνες με αποτέλεσμα να διαθέτει τις μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του online στοιχήματος. Ταυτόχρονα, Γαλλία, Ιταλία και σύντομα η Ελλάδα θέτουν όρους και ταυτόχρονα περιορισμούς στην δραστηριότητα των καζίνο στο ίντερνετ με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Βέβαια πρωτοπόρος στο συγκεκριμένι ζήτημα υπήρξε η Μάλτα, καθώς κατόρθωσε να προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα και να δίνει άδειες για Ευρωπαϊκά καζίνο στο ίντερνετ αλλά και να αποτελεί έδρα των συγκεκριμένων εταιρειών καθώς προσφέρει ένα ευνοικό φορολογικό καθεστώς.

Όλα αυτά συνέβησαν όταν απαγορεύτηκε ο online τζόγος στις ΗΠΑ μετά από πιέσεις των παραδοσιακών καζίνο. Αλλά πολύ σύντομα καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, πιστεύω ότι οι συγκεκριμένες απαγορεύσεις θα πάψουν να υπάρχουν. Είναι πολύ καλύτερο ο online τζόγος και τα καζίνο στο ίντερνετ να είναι νόμιμα και αδειοδοτημένα, να ελέγχονται και να φορολογούνται παρά να είναι δραστηριοποιούνται παράνομα και να μην τους ασκείται κανενός είδους έλεγχος. Γι'αυτό τον λόγο πιστεύω ότι τα καλύτερα online casino είναι τα Ευρωπαϊκά καζίνο στο ίντερνετ καθώς ανήκουν σε σοβαρές εταιρείες, εισιγμένες στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης και προσφέρουν ασφάλεια στις συναλλαγές και αξιοπιστία, όπως και οποιαδήποτε άλλη Ευρωπαϊκή εταιρεία.

Το καζίνο Euro Ευρωπαϊκό καζίνο στο ίντερνετ

To καζίνο του ίντερνετ Euro θα το χαρακτηρίζαμε το κατεξοχήν Ευρωπαϊκό καζίνο καθώς είναι δημιούργημα Σουηδών, έχει πια έδρα στην Μάλτα και απευθύνεται στους ευρωπαίους σε όλες σχεδόν τις γλώσσες...περισσότερα

Το καζίνο Bet365 Ευρωπαϊκό καζίνο στο ίντερνετ

Το καζίνο στο ίντερνετ της Bet365 είναι ένα από τα γνωστότερα Ευρωπαϊκά καζίνο καθώς η ίδια η Bet365 καθαρά αγγλική εταιρεία στοιχημάτων είναι από τις γνωστότερες στον χώρο του στοιχήματος στο ίντερνετ...περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Τα μεγαλύτερα καζίνο στο ίντερνετ

ΑΡΧΙΚΗ | ΚΑΖΙΝΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ | ΚΑΖΙΝΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΡΘΡΑ | ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ